Wouter Witzel nu ISO9001: 2015 gecertificeerd.

Het kwaliteit management systeem van Wouter Witzel is nu gecertificeerd volgens de nieuwste ISO 9001 norm, de 2015 versie. Dat betekent onder andere dat we aangetoond hebben dat we effectieve processen hebben om de risico’s van het niet voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden te beheersen. Daarvoor wordt nog nadrukkelijker dan voorheen gestuurd op doelstellingen voor de deelprocessen en wordt intensiever gebruik gemaakt van risico analyses. Samen met de ook gecertificeerde management systemen voor milieu (ISO 14001:2015) en veiligheid en gezondheid (OHSAS 18001:2007) beschikt Wouter Witzel weer over een state-of-the-art QHSE management systeem.