Waarschuwing! Frauduleuze brief in omloop!

Geachte heer/mevrouw,

Een van onze klanten heeft per e-mail een brief ontvangen, door Wouter Witzel verzonden en waarbij een vals Wouter Witzel e-mailadres is gebruikt met het verzoek om de betaling naar een bankrekening van Sun-Power International Group Ltd. van de Sinopac Bank in Taipei, Taiwan over te maken.

Deze brief is NIET door Wouter Witzel verzonden en vertegenwoordigt een frauduleuze poging om geld te ontlokken van onze klanten. Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van deze spam en verzonden e-mails. Klanten moeten geen informatie verschaffen noch geld overmaken naar een e-mailadres of rekening zoals aangegeven in de valse brief en e-mails.

Verder willen we u informeren dat een betaling naar deze Bank Sinopac rekening u niet vrijstelt van  een betaling naar de standaard bankrekening van Wouter Witzel rekening van de Nordea Bank.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht.

Bijlagen:
Valse brief Bank Fraude Wouter Witzel
E-mails Bank Fraude