Tweede leven meetgereedschap Wouter Witzel voor technische school in Ghana

De producten van Wouter Witzel moeten aan zeer hoge internationale eisen voldoen. Om die reden is er afgelopen periode nieuw meetgereedschap aangeschaft. Het oude meetgereedschap werkt nog steeds goed en in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) stelt Wouter Witzel het oude meetgereedschap beschikbaar aan een andere bestemming. Onze collega Alfred van de montageafdeling heeft hiervoor een goede bestemming aangedragen. Wouter Witzel zal de 20 meetgereedschappen aan een technische school in Ghana sturen.

Alfred komt oorspronkelijk uit Dromankese in Ghana. Onlangs is daar een waterput op zonne-energie geplaatst. Tevens zijn er plannen om een technische opleiding voor jongeren op te starten. Alfred: “Ik ben een projectplan aan het schrijven voor het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Voorheen stuurde de Nederlandse regering elk jaar geld naar ontwikkelingslanden. Nu worden mensen uit het land zelf gestimuleerd om voor hun geboorteomgeving een project op te zetten.”

Samen met een partnerorganisatie in Ghana gaan zij een verzoek voor financiële ondersteuning indienen bij het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. De Ghanese Vereniging Twente is de partnerorganisatie waarmee het drinkwaterproject tot stand is gekomen. Zij zullen ook aan dit nieuwe project deelnemen.

Wouter Witzel is blij dat ze op deze manier kan bijdragen aan de technische ontwikkeling van deze Ghanese gemeenschap.