Stagiair(e) Logistiek & Transport

De opdracht ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • (Beter) In kaart brengen van de in en uitgaande goederenstromen.
  • Vaststellen van de Carbon Footprint van de verschillende transportwijzen, door o.a. een betrouwbare Carbon Footprint per tonkilometer vast te stellen.
  • Opzetten van een rekenmodel voor transportkeuzes.
  • Introductie van het begrip ‘Carbon Footprint’ in de organisatie.