PED 2014/68/EU

Vlinderkleppen volgens richtlijn PED 2014/68/EU

Wouter Witzel Declaration of Conformity PED EV Series

Wouter Witzel Declaration of Conformity PED ECV Series

Wouter Witzel Declaration of Conformity PED Econaxe Series

Wouter Witzel Declaration of Conformity PED Dynaxe Series

 

Wouter Witzel vlinderkleppen vallen gedeeltelijk onder de Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) en dienen daarom met het CE-kenmerk te worden gemarkeerd. PED is een wettelijk voorschrift, gericht op de veiligheid van de gebruiker en is werkzaam binnen de Europese Gemeenschap op basis van de Nederlandse wet “Wet op de gevaarlijke werktuigen”. PED stelt een groot aantal eisen waaraan moet worden voldaan.

Deze eisen verwijzen naar het ontwerp met sterkteberekeningen, offerte en orderverwerking, leveranciers van materialen, het productieproces (met name het lasproces), traceerbaarheid van materialen, het markeren, de eindcontrole, etc.

Een Notified Body (NoBo), geselecteerd uit de goedgekeurde lijst van de EC-commissie, houdt toezicht op de prestaties van de PED regels en eisen van de producent. Wouter Witzel heeft een gecertificeerd kwaliteitssysteem volgens ISO 9001 en heeft om die reden toestemming om PED vlinderkleppen te ontwikkelen en te produceren, en om de eindcontrole uit te voeren (PED module H).

PED-Categorieën

De PED eisen voor vlinderkleppen en de juiste markering zijn afhankelijk van de evaluatie categorie lay-out, de leverancier is verantwoordelijk dat de vlinderkleppen aan de eisen van de PED voldoen. Afsluiters die tot de “pressure accessories” behoren, worden behandeld als “piping”. Afhankelijk van de toepassing (een groot gedeelte van de toepassingen valt niet onder de PED), zal de indeling in één van de volgende categorieën vallen: Sound Engineering Practice (SEP) of de categorieën I, II of III.

Om de afsluiters in te delen, moet de volgende informatie beschikbaar zijn:

  • Medium: vloeistof of gas (definitie gas: indien de dampdruk hoger is dan 0,5 bar boven de normale atmosferische bij maximale temperatuur).
  • Medium groep 1 of 2: groep 1 is explosief, ontvlambaar (max. temperatuur hoger dan het vlampunt), giftig en oxiderend (EC-richtlijn 67/548/EEC). Alle anderen vallen in groep 2 (inclusief stoom).
  • De maximaal toelaatbare systeemdruk (PS) en temperatuur.
  • Nominale diameter DN.

Een vlinderklep kan worden gebruikt voor een lagere categorie dan waarvoor deze is gekwalificeerd. Als de klant alleen de CE-markering nodig heeft, dan wordt de vlinderklep in categorie I ingedeeld. De categorie moet duidelijk op de offerte / order worden vermeld.