ISO 14001 en OHSAS 18001

Wouter Witzel is onlangs gecertificeerd voor ISO 14001 en OHSAS 18001.

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.

Beide certificaten kunt u vinden onder het kopje “QHSE-Certificaten” op deze website.